Agrotrends 2018-01-18T15:23:11+00:00

Agrotrends Resurse Gratuite pentru Agriantreprenori

RO Proiectul AGROtrends este un proiect ambiţios dezvoltat de agenţia TMT PR the Agribusiness&Food Communicators în cadrul unor echipe interdisciplinare relevante, dedicat în principal tinerilor fermieri activi în sectorul de legume-fructe care au toate şansele să dezvolte în România o nouă generaţie de adevăraţi AGRIantreprenori.

În cadrul platformei dedicate acestui proiect www.agrotrends.ro, antreprenorii din agricultura au la dispoziţie mai multe resurse menite să îi ajute în activitarea curentă, cele mai importante dintre acestea fiind AgroGhidurile digitale interactive AGROtrends. Şi pentru că dorim să contribuim în mod activ la dezvoltarea pieţei româneşti, am decis ca aceste ghiduri să poată fi consultate gratuit de către toţi cei interesaţi.

Ghidurile interactive digitale AGROtrends reprezintă un concept unic pe piața națională care este creat special pentru a veni în sprijinul dezvoltării afacerilor din agricultură. Sperăm că acestea reprezintă un real ajutor pentru fermieri, întrucât reunesc informații relevante despre un singur tip de produs agricol, cu valoare adăugată mare, constând în analize de producție, randament, prețuri și trenduri de consum la nivel național și european.

Ghidurile AGROtrends se adresează nu doar producătorilor, ci şi furnizorilor de profil, accentuând oportunităţile de afaceri oferite de piaţa internă şi cea europeană. În seria ghidurilor AGROtrends au apărut, în 2017, ghiduri dedicate cultivării roşiei şi castravetelui, iar în 2018, seria va fi completată cu noi ghiduri dedicate cultivării cartofului, ardeiului şi gogoşarului, rădăcinoaselor, mărului, cireşelor şi fructelor de pădure.

EN AGROtrends is an ambitious project developed by TMT PR Agribusiness & Food Communicators in collaboration with relevant interdisciplinary teams and is dedicated mainly to young farmers active in the fruit and vegetable sector who will become the new generation of European AGRIentrepreneurs.

Within the platform dedicated to this project, www.agrotrends.ro, Romanian agricultural entrepreneurs have more resources to help them in their current work, the most important of which are AGROtrends interactive AgroGuides. Because we want to actively contribute to the development of the Romanian agriculture, we have decided that these guides can be consulted free of charge by all those interested.

The interactive digital guides AGROtrends is a unique concept on the national market that is created specifically to support the development of agricultural business. This is a real help for farmers as they provide relevant information about a single type of agricultural product with high added value, consisting of production analyzes, yields, prices and consumer trends at national and European level.

The AGROtrends digital guides address not only producers but also profile providers, emphasizing the business opportunities offered by the internal and European markets. In the series of AGROtrends guides, guides dedicated to the cultivation of tomato and cucumber appeared in 2017, while in 2018 the series will be supplemented by new guides dedicated to the cultivation of potatoes, peppers, roots, apple, cherries and forest fruits.

VEZI PAGINA PROIECTULUI
VREAU SA DEVIN PARTENER

Cum îşi vinde România producţia de castraveţi

RO Cultivarea castraveţilor are o tradiţie îndelungată în România care ocupă locul şase în topul ţărilor producătoare de castraveţi la nivel european. O creştere susţinută a cultivării castraveţilor poate fi observată, însă, în ultimul timp, şi pe plan european, motiv pentru care subiectul ghidului dedicat acestei culturi este  “Cum îşi vinde România producţia de castraveţi”.

În cadrul ghidului digital interactiv se analizează producţia naţională de castraveţi, soiurile româneşti, tendinţele de consum ale pieţei naţionale şi sprijinul financiar care poate fi obţinut de producătorii români. În acelaşi timp, comparativ, sunt oferite informaţii despre evoluţia preţurilor pe plan european, despre certificările care sunt acordate soiuriloreuropene şi despre manifestările care au în centrul lor cultivarea castraveţilor.

EN Cucumber farming has a long tradition in Romania, country which ranks sixth in the top of cucumber producing states at European level. A sustained increase in cucumber cultivation can be noticed lately, on   European level, which is why the subject of the guide dedicated to this culture is „How does Romania sell its cucumber production?”.

The interactive digital guide analyzes the national cucumber production, the Romanian varieties, the consumption trends of the national market and the financial support that can be obtained by the Romanian producers. At the same time, comparatively, we provide information on European price development, on certifications that are granted to European varieties, and on European manifestations that focus on growing cucumbers.

Ce profit aduce cultura roşiei în România

RO Seria agroghidurilor digitale interactive AGROtrends a fost deschisă de ghidul dedicat cultivării roşiei denumit “Ce profit aduce cultura roşiei în România”. În cadrul acestuia, este analizat potenţialul de dezvoltare al producţiei naţionale de tomate, prin descrierea soiurilor româneşti şi analiza principalelor tipuri financiare de sprijin acordate pentru aceste culturi. De asemenea, este luată în considerare şi componenta exportului, fiind analizată atât balanţa importuri-exporturi, cât şi datele macroeconomice de piață la nivel european.

Şi pentru că este, de asemenea, un instrument de marketing şi de vânzări, ghidul “Ce profit aduce cultura roşiei în România” realizează un calcul de rentabilitate al unei afaceri de cultivare a roşiilor şi oferă informaţii despre metodele prin care fermierii europeni reuşesc să-şi crească vânzările, cum ar fi certificările europene pe care aceştia le obţin sau festivalurile tematice pe care le organizează.

EN The AGROtrends interactive digital AgroGuides series has been opened by the guide dedicated to tomato cultivation called „What profit brings tomato culture in Romania”. It analyzes the potential for the development of national tomato production by describing the Romanian varieties and analyzing the main types of financial support for these crops. The export component is also considered, analyzing both the import-export balance and the macroeconomic market data at European level.

And because it is also a marketing and sales tool, the guide „What profit brings tomato culture in Romania” makes a profitability calculation of a tomato cultivation business and provides information on how European farmers manage to increase their sales, such as the European certifications they obtain or the thematic festivals they organize.